ΕΦΕ        ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

>> Επιλέγετε από την ιστοσελίδα της ΕΦΕhttp://www.efe.org.gr/index.php/el/ την στήλη «Δραστηριότητες». >> Στο παράθυρο που ανοίγεται   >> «επιστημονικά θέματα» και στην συνέχεια >> «Φαρμακευτική Νομοθεσία». >> Με τον κένσωρα στο «εδώ», βρίσκεστε στο ή στα δημοσιευθέντα άρθρα.