Συνέδριο της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας

drug_posterΠληροφορίες : http://www.efe.org.gr/index.php/el/