Πανεπιστημιακά συγγράμματα 2013

eudoxus-logo-headerΠρόγραμμα Σπουδών
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

Καταστάσεις Μαθημάτων / Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
Μάθημα [52Β203]: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Επιλογή Συγγραμμάτων :

FD-1Βιβλίο [59497]: Φαρμακευτικό Δίκαιο τ. Β, ΚΑΠΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣFD-2a
Βιβλίο [59485]: Φαρμακευτικό Δίκαιο τ. Α, ΚΑΠΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ