Ωράριο φαρμακείων πόλεως Αθηνών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14
ΑΔΣ 782/11-07-2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με τις προτάσεις των φαρμακοποιών της ευρύτερης περιοχής του κέντρου των Αθηνών,
τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων για το έτος 2013, εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι.
Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας τους ανεξαρτήτως περιόδου έχει ως εξής:
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ : 08:00 έως 17:00 / ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08:00 έως 20:00 / ΣΑΒΒΑΤΟ :09:00 έως 17:00