ΚΣΤ’ συνέδριο Ο.Σ.Φ.Ε

22-23 ιΟΥΝΊΟΥ 2013 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ   ΚΣΤ’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Σ.Φ.Ε. – ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 – ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ