Αποφάσεις ΣτΕ για ωράριο φαρμακείων

Με την Απόφαση 118/2012 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ απορρίφθηκε εν μέρει η αίτηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), για την αναστολή της ΥΑ ΔΥΓ3(β)ΓΠοικ. 109282/7-10-2011 (ωράριο φαρμακείων) και δικαιώθηκαν οι παρεμβαίνοντες φαρμακοποιοί όσον αφορά το δικαίωμα τους να λειτουργούν τα απογεύματα της Δευτέρας, Τετάρτης και το Σάββατο. Επίσης με την Απόφαση δε 119/2012 της Επιτροπής Αναστολών,απορρίφθηκε και η αίτηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) κατά της σχετικής «Εγκυκλίου» (ΔΥΓ3(β)/ΓΠοικ. 124553/9-11-2011) εφαρμογής της παραπάνω Υ. Α.