… και νέες «ρυθμίσεις φαρμάκων & φαρμακείων» !

Με τον πρόσφατο Νόμο 4025/2011 [ΦΕΚ 228Α/02-11-2011] άρθρο 36 ρυθμίζονται εκ νέου διάφορα θέματα για τα φάρμακα και τα φαρμακεία, ιδιαίτερα δε με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 9 του ν. 1963/1991, με την οποία προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για ΕΝΑ μήνα ή σε περίπτωση υποτροπής για ΕΞΗ μήνες με απόφαση του Υπουργού Υγείας κλπ, σε όσους δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει. Η διάταξη αυτή, πέρα από τις επαχθείς κυρώσεις, λύνει και μια παρεξήγηση, ως προς τον ορισμό των ωρών λειτουργίας των φαρμακείων που δηλώνουν ότι επιθυμούν να είναι ανοικτά τα απογεύματα της Δευτέρας ή Τετάρτης κλπ ή και του Σαββάτου.